Đam mỹ edit

Đây là một góc làm thêm của Jandy- mới phát sinh gần đây thôi, tại vì Jandy thật sự rất thích thể loại xuyên không, chủng điền mà bên Yunjae trung văn lại hiếm thể loại đó quá nên cái này Jandy làm riêng của bên đam mỹ thôi để thỏa mãn sở thích cá nhân ý mà, các nàng nào thích thể loại này thì nhào vô ủng hộ Jandy ha

  1. Trọng sinh xã hội nguyên thủy dưỡng bảo tử – xuyên việt, xã hội nguyên thủy, sinh tử, chủng điền văn, 1×1, HE

[Cosplay] Đào Hoa Trái – Tiểu Mộng x Vân Tử

[Art] Nhặt được hồ ly 5cm/Phần 1

Advertisements